Cara Isi Borang Moratorium Public Bank 2023

Moratorium adalah program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat pandemik Covid-19. Program ini membolehkan pemegang pinjaman untuk menangguhkan pembayaran ansuran bulanan mereka selama beberapa bulan tertentu. Salah satu bank yang menyediakan program moratorium adalah public bank.

Cara Isi Borang Moratorium Public Bank 2023

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara isi borang moratorium public bank 2023 bagi mereka yang memerlukannya.

Apakah Moratorium Public Bank?

Moratorium public bank adalah program perlindungan kewangan yang dilaksanakan oleh Public Bank untuk membantu pelanggan yang terkesan oleh pandemik Covid-19. Program ini membolehkan pelanggan untuk menangguhkan pembayaran ansuran bulanan mereka selama beberapa bulan tertentu tanpa dikenakan caj faedah tambahan.

Syarat-syarat Untuk Memohon Moratorium Public Bank

Sebelum memohon moratorium public bank, pastikan anda memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Anda perlu mempunyai akaun pinjaman di public bank.
  • Anda perlu terkesan secara kewangan akibat pandemik Covid-19.
  • Anda perlu membuat permohonan moratorium sebelum tarikh tutup permohonan.

Cara Isi Borang Moratorium Public Bank 2023

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisi borang moratorium public bank 2023:

Langkah 1: Muat turun borang permohonan

Pertama sekali, muat turun borang permohonan moratorium public bank 2023 dari laman web Public Bank atau dapatkan borang daripada mana-mana cawangan Public Bank.

Langkah 2: Isi butiran peribadi anda

Sekiranya borang permohonan tidak lengkap, ia akan ditolak oleh public bank. Oleh itu, pastikan anda mengisi butiran peribadi anda dengan betul. Pastikan semua maklumat seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat surat menyurat telah diisi dengan betul.

Langkah 3: Isi maklumat pinjaman

Setelah mengisi butiran peribadi, langkah seterusnya adalah mengisi maklumat pinjaman. Pastikan anda mengisi semua maklumat mengenai pinjaman anda dengan betul, termasuklah jumlah pinjaman, tarikh bayaran bulanan terakhir, dan tarikh bayaran bulanan seterusnya.

Langkah 4: Nyatakan tempoh moratorium yang dikehendaki

Pilih tempoh moratorium yang dikehendaki untuk menangguhkan bayaran bulanan anda. Tempoh moratorium yang disediakan oleh public bank adalah tiga bulan.

Langkah 5: Sediakan dokumen sokongan

Sediakan dokumen sokongan yang diperlukan oleh public bank untuk memproses permohonan anda. Dokumen sokongan yang biasanya diperlukan termasuklah surat pekerjaan yang menunjukkan pendapatan anda terjejas akibat pandemik Covid-19 atau dokumen sokongan lain yang menunjukkan bahawa anda memerlukan bantuan kewangan.

Langkah 6: Hantar borang permohonan

Setelah semua maklumat dan dokumen sokongan disediakan, hantar borang permohonan ke alamat yang dinyatakan pada borang tersebut atau serahkan kepada pegawai di mana-mana cawangan public bank.

Langkah 7: Tunggu kelulusan

Setelah permohonan moratorium diserahkan, public bank akan memproses permohonan anda dalam tempoh 10 hari bekerja. Jika permohonan anda diluluskan, anda akan diberitahu melalui e-mel atau panggilan telefon. Jika permohonan anda ditolak, anda akan diberitahu sebab-sebab penolakan.

Kesimpulan

Moratorium public bank adalah program yang membantu mereka yang terkesan akibat pandemik Covid-19. Jika anda memerlukan bantuan kewangan, memohon moratorium Public Bank adalah salah satu cara untuk membantu anda mengurangkan beban kewangan anda. Pastikan anda memenuhi semua syarat-syarat dan mengisi borang permohonan dengan betul. Sediakan dokumen sokongan yang diperlukan dan hantar borang permohonan ke public bank. Tunggu kelulusan permohonan anda dan pastikan anda membayar ansuran pinjaman selepas tamat tempoh moratorium untuk mengelakkan sebarang kesan buruk pada rekod kredit anda.

Baca Juga : Kad Maybank Hilang

FAQs

1. Siapakah yang layak untuk memohon moratorium public bank?

Mereka yang mempunyai akaun pinjaman dengan public bank dan terkesan secara kewangan akibat pandemik Covid-19 adalah layak untuk memohon moratorium public bank.

2. Berapakah tempoh moratorium yang disediakan oleh Public Bank?

Public bank menyediakan tempoh moratorium selama tiga bulan.

3. Apakah dokumen sokongan yang diperlukan untuk memohon moratorium public bank?

Dokumen sokongan seperti surat pekerjaan yang menunjukkan pendapatan terjejas akibat pandemik Covid-19 atau dokumen sokongan lain yang menunjukkan bahawa anda memerlukan bantuan kewangan.

4. Bagaimana cara untuk mengetahui status permohonan moratorium saya?

Anda akan diberitahu melalui e-mel atau panggilan telefon mengenai status permohonan anda.

5. Adakah moratorium public bank mempengaruhi rekod kredit saya?

Moratorium public bank tidak akan mempengaruhi rekod kredit anda. Walau bagaimanapun, jika anda tidak membayar ansuran pinjaman selepas tamat tempoh moratorium, ia mungkin akan mempengaruhi rekod kredit anda.

Similar Posts